ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าเเละวิทยุ สำหรับชุดลำโพงพร้อมเครื่องคบคุม จำนวน 1 ชุด สำนักปลัด วิธีเฉพาะเจาะจง