ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับถังน้ำพลาสติก จำนวน 5 ถัง วิธีเฉพาะเจาะจง