ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเเข่งขันกีฬาสี ตามโครงการเเข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วิธีเฉพาะเจาะจง