เทศบาลตำบลเชียงม่วน

ป็นรอยพระพุทธบาท มี 2 รอย ซ้าย – ขวา 
ตั้งอยู่  บ้านปงสนุก หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา