ประชาคมและออกสำรวจเบื้องต้น เรื่องโครงการขยายถนนบ้านป่าซางคำ ถึงบ้านใหม่ และขยายสร้างสะพานข้ามลำน้ำปี้บ้านป่าซางคำ-ไชยสถาน-ท่าม่าน-บ้านใหม่

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลตำบลเชียงม่วน

โครงการขยายถนนบ้านป่าซางคำ ถึงบ้านใหม่ และขยายสร้างสะพานข้ามลำน้ำปี้บ้านป่าซางคำ-ไชยสถาน-ท่าม่าน-บ้านใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายสุเ …

ร่วมปรึกษาหารือกับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้แก่ประชาชน

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเ …