กองสาธารณสุขอำนวยความสะดวกบริการฉีดวัคซีนโควิด วัดบ้านหลวง

เทศบาลตำบลเชียงม่วน

วันที่พุธที่ 2 กุมภาพันธ์​ 2565 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วนได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเชียงม่วนจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการการรับวัคซีนโควิด 19 ที่หน่วยให้บริการ วัดบ้านหลวง