กองช่างสำรวจพื้นที่เขตบ้านใหม่ บ้านท่าม่าน บ้านปงสนุก และบ้านหนองกลาง

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วนมอบหมายให้ นายเจริญ เจือจาน ,นายธนาตุล เร่งเร็ว รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายประทีป แก้วใหม่ ผู้อำนวยการกองช่างออกสำรวจสถานที่ ตามคำร้อง ที่ประชาชนได้แจ้งคำร้อง ขอความช่วยเหลือ ในเขตบ้านใหม่ บ้านท่าม่าน บ้านปงสนุก และบ้านหนองกลาง