นายกฯ สำรวจพื้นที่เขตบ้านป่าซางคำ ม.10 ตามคำร้องประชาชน

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วนพร้อมด้วย นายเจริญ เจือจาน ,นายธนาตุล เร่งเร็วรองนายกเทศมนตรีฯ ได้ออกสำรวจสถานที่ ตามคำร้อง ที่ประชาชนได้แจ้งคำร้อง ขอความช่วยเหลือ ในเขตบ้านป่าซางคำ หมู่ 10 ต.เชียงม่วน