ออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของเชียงม่วน ที่ลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

18 มีนาคม 2567 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ออกบูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของเชียงม่วน ที่ลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีฯ ที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ พร้อมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์ชุมชนของ จังหวัดพะเยา ในการนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เยี่ยมชมบูธและชิม “ ชากุหลาบ “ ในแบรนด์ หอมเชียงม่วน ของเทศบาลตำบลเชียงม่วน ซึ่งได้นำมาจัดแสดงภายในงาน