ปภ.เชียงม่วน ขุดลอกใต้สะพานน้ำปี้ บ้านมาง-บ้างปงสนุก

นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน มอบหมายให้นายธนาตุล เร่งเร็ว รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นาย อาวุธ สะสาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเชียงม่วน พร้อมทีมงาน ขุดลอกลำน้ำปี้ ที่มีขยะ และกิ่งไม้ ขวางลำน้ำ บริเวณใต้สะพานน้ำปี้ เชื่อมบ้านมาง-บ้านปงสนุก