เทศบาลตำบลเชี่ยงม่วน

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก  ใกล้หมู่บ้าน  มีต้นไม้ พืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์  มีทั้งสัตว์ปีก  สัตว์น้ำ สัตว์ป่า และแมลงนานาชนิด ตั้งอยู่  บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา