เช่าพื้นที่เว็ปไซต์ระบบท้องถิ่นดิจิทัล พื้นที่ใช้บริการ 10 GB.50 บัญชีผู้ใช้พร้อมบริการบำรุงรักษา