เทศบาลตําบลเชียงม่วน ลงพื้นที่ออกติดตามการจัดการการคัดแยกขยะในชุมชนและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้าน

เทศบาลตําบลเชียงม่วน ลงพื้นที่ออกติดตามการจัดการการคัดแยกขยะในชุมชนและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตําบลเชียงม่วน พร้อมกับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลเชียงม่วน ลงพื้นที่ออกติดตามการจัดการการคัดแยกขยะในชุมชนและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตําบลเชียงม่วนในในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทเป็นการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ไม่ง่ายสำหรับชุมชนแต่เมื่อเห็นประโยชน์ว่าทำแล้วช่วยลดปัญหาสุขภาพของชุมชนได้จริงจึงนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน