ประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบรูณการอย่างยั่งยืน (Geo -social Map) จังหวัดพะเยา

 

         

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบรูณการอย่างยั่งยืน (Geo -social Map) จังหวัดพะเยา

นายสุเมธี คำลือ (นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน)ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบรูณการอย่างยั่งยืน (Geo -social Map) จังหวัดพะเยา เพื่อการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ และสอบทานแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในแต่ละพื้นที่และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา

ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *