ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ลงหินคลุกบดอัดแน่น รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 8-0025 สายแยกทางหลวงหมายเลข 1120 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (19/06/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบๆไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )(7/6/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบๆไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ( 27/4/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 3988 พะเยา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-65-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/4/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5/4/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านแพทย์ หมู่.2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (28/3/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (27/3/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหลังวัดไชยสถาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27/2/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ เเละบ่อพักซอย 13 บ้านเเพทย์ หมู่.2 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27/2/2566)

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหลังวัดไชยสถาน หมู่.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (22/2/2566)