สรุปผลข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 เดือนตุลาคม สรุปผลข้อม …