วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 “วันท้องถิ่นไทย ประจ …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเทศบาลตำบลเชียงม่วน

ประกาศเรื่อง รับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งที่ว่าง