ประเพณีตั้งธรรมหลวงฟังธรรมพระเวสสันดร ทั้ง 13 กัณฑ์ ณ วัดไทยสุภาพ ประจำปี 2565

นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วย คณะ …

พิธีอัญเชิญพระอุปคุต จากลำน้ำปี้ เพื่อไปประดิษฐาน ณ วัดไทยสุภาพ(ท่าม่าน)

วัน พุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 พระครูสุนทรบุญนิวิฐ เจ้าคณ …

สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ตระการตาโคมไฟหลากสี

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “ สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ตระการต …

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ไหว้พระรับศีล เนื่องในวันออกพรรษา

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศ …