การขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 (27/04/2565)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ยังคงระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องจากปี 2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชน เทศบาลตำบลเชียงม่วน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือนการชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน ขยายจากเดิม ภายในเดือนเมษายน ขยายไปภายในเดือนมิถุนายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *