การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อพิจารณาปัญหาของแต่ละหมู่บ้านตามโครงการเทศบาลตำบลเชียงม่วนเคลื่อนที่ ประจะปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การประชุมงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2566
การประชุมงานประเพณียี่เป็ง 2565