ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ 2 และ ประชุมชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน
เข้าร่วมวาระประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2 / 2565 เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่สภาวัฒนธรรมอำเภอ 9 อำเภอ โดยมีนายบุญส่ง เมืองกรุง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมฯ และมีนายไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ชี้แจงรายละเอียดฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ชั้น 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
เวลา 13.30 น.
นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9/2565 โดยมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *