ประชุมคณะทำงานป้องกันการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงม่วน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในการนี้ นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นประธานในคณะทำงานป้องกันการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่กิจกรรม ตามโครงการป้องกันการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการตรวจเทศบาลตำบลเชียงม่วน โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปกครองจังหวัดพะเยา สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *