ประชุมหารือความร่วมมือทางเทคโนโลยี กับคณะผู้บริหาร และอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

☔️ข่าวเทศบาลตำบลเชียงม่วน☔️
นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน
พร้อมกับ นายสุกิจ ยะมา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางเทคโนโลยี กับคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องต้น ทางเทศบาลได้ให้ข้อมูลพื้นฐานของตำบลเชียงม่วน และแจ้งปัญหาต่างๆ ที่ต้องการนำเทคโยโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ไข พร้อมทั้งหารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ และการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน
โดยจะพัฒนาเป็นการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร(MOU) ต่อไป ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
หมายเหตุ : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้เป็นการประชาสัมพันธ์การปฎิบัติงานขององค์กร 📸

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *