“ภูกามยาวโมเดล” นำร่องเป็นพื้นที่ปลูกฟ้าทลายโจร สวนสาธารณะดงก้นฝาย อำเภอเชียงม่วน

“ภูกามยาวโมเดล” นำร่องเป็นพื้นที่ปลูกฟ้าทลายโจร สร้างรายได้เพื่อความแข้มแข็งของชุมชน อย่างยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.
ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน
พร้อมด้วย นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กองสาธารณสุขฯ และกองคลังเทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมต้อนรับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่โครงการการสร้างเครือข่ายงานเชิงพื้นที่ “ภูกามยาวโมเดล” โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอำเภอเชียงม่วน กับ ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซี ผู้คิดค้นยาต้านเชื้อไวรัสเอดส์ของประเทศไทย และของโลก ” ณ สวนสาธารณะดงก้นฝาย อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำกัด ลังกาสุกะโมเดล จังหวัดนราธิวาส สามหมื่นโมเดล จังหวัดตาก ศูนย์เครื่องมือกลาง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา และ พื้นที่จังหวัดพะเยา ได้แก่อำเภอภูซาง อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน อำเภอภูกามยาว และอำเภอจุน ได้ดำเนินงานพื้นที่นำร่องปลูกพืชสมุนไพร(ภูกามยาวโมเดล) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งได้มีการดำเนินการนำร่องปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในพื้นที่ดังกล่าว โดยใช้เมล็ดพันธุ์จากภาคใต้ ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจกิายน 2565

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *