ร่วมปรึกษาหารือกับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้แก่ประชาชน

วันที่ 15 มกราคม 2567 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วย นายธนาตุล เร่งเร็ว รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน เข้าพบ ผู้ช่วยศาตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือกับเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ให้แก่ประชาชนจำนวนกว่า 190 ครัวเรือนในพื้นที่ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ภายใต้แนวทางการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในลักษณะแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธ์ แต่เป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐลักษณะหนึ่ง ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และการขับเคลื่อนโครงการ ”บ้านมั่นคง“ ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ”พอช.“ ณ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและเข้าพบ ปรึกษาอาจารย์ ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *