ลงพื้นที่ทำการขุดร่องระบายน้ำขังข้างถนนสายบ้านหล่ายทุ่ง – บ้านปิน และสายบ้านหล่ายทุ่ง-บ้านหลวง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (17/05/2565)

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชียงม่วน มอบหมายให้ นายธนาตุล เร่งเร็ว รองนายกเทศมนตรีฯ นางสาวพัชรินทร์ วิไลรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน จำนวน 16 ราย เพื่อนำไปสู่การพิจารณาให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *