แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้เข้าร่วมเสวนา พร้อมทั้งชูนโยบายการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน พร้อมกับ นายเจริญ เจือจาน รองนายกเทศมนตรีฯ และนายประทีป แก้วใหม่ ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเชียงม่วน ได้ติดตามคณะกรรมาธิการฯ นำโดย นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภาและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ศึกษาและรับฟังปัญหาของประชาชน ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อท้องถิ่นพึ่งตนเอง “น้ำแก้จน ทุกคนมีน้ำ” ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้รับฟังปัญหาของประชาชน ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อท้องถิ่นพึ่งตนเอง “น้ำแก้จน ทุกคนมีน้ำ” โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำและผู้แทนองค์การปกครองส่วนถิ่น และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้การต้อนรับ ในการประชุมและเสวนาเรื่องการกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อท้องถิ่นพึ่งตนเอง “น้ำแก้จน ทุกคนมีน้ำ” พร้อมกันนี้ได้รับฟังปัญหาของประชาชนผ่านผู้นำ/ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้เสนอปัญหาต่างให้ทางคณะกรรมการพิจารณา โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าปัญหาหลักที่พบในขณะนี้ คือ ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง การดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติขึ้นมาใช้สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่สูงและห่างไกลจากแหล่งน้ำ

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับผู้เข้าร่วมเสวนา พร้อมทั้งชูนโยบายการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ซึ่งเป็นนโยบายการคลังสาธารณะที่สำคัญของรัฐบาล ถือว่าเป็นการลงทุนในภาครัฐให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้กับคนในท้องที่ โดยฝายแกนดินซีเมนต์มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากฝายทุกประเภท สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี ในขณะที่ฝายประเภทอื่นไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เกิน 1-2 ปี ตัวแกนของฝายจะมีแกนที่ฝังลึกลงไปอยู่ใต้ดินเป็นสองเท่าของความสูงฝาย เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลอดฝายออกไปได้ สามารถป้องกันปัญหาน้ำแล้งและน้ำท่วมได้ดีอีกด้วย

 
 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *