การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะเทศบาลตำบลเชียงม่วน ประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเตล็ด One Stop Service และการขับเคลื่อนพื้นที่ซอยอัจฉริยะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายสุเมธี คำลือ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุข และเจ้าหน้าที่เทศบาล ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดูงานการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะเทศบาลตำบลเชียงม่วน ประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการเบ็ดเตล็ด one Stop Service และการขับเคลื่อนพื้นที่ซอยอัจฉริยะ(ซอยลื้อบ้านมาง) นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้เชื่อมโยงไปสู่ชุมชนต้นแบบ และลงพื้นที่ฝายแกนดินซีเมนต์ท่าน้ำวัดหลวงและท่าน้ำป่าซางคำ เทศบาลตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *