ศึกษาดูงานเพื่อหาแนวทางการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยอินทรีย์วิถีไทย ผลักดันวิถีเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร มาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา มาตรฐาน Earthsafe Standard

นายสุเมธี คำลือ (นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน) พร้อมกับ ผู้อำนวยการกองคลัง สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อหาแนวทางการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยอินทรีย์วิถีไทย ผลักดันวิถีเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร มาตรฐานแห่งการใช้ศาสตร์พระราชา มาตรฐาน Earthsafe Standard โดยมีคุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ( Esrth Safe Foundatiom ) คุณธีรยสถ์ จิตต์เสนา รองประธานมูลนิธิ รศ.ดร. เกษม สร้อยทอง ผอ. สถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ สจล. การพัฒนากระบวนการเกษตรซึ่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับสากล ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่า ครอบครัว EarthSafe อินทรีย์วิถีไทย ภายใต้กรอบความคิด “ความสุข ความรู้ พร้อมแบ่งปัน” ณ เบสทินี่ รีสอร์ท ศูนย์การเรียนรู้ Earth Safe อินทรีย์วิถีไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 30-2 กรกฎาคม 2566

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *