ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1. ประมวลจริยธรรม …

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ” สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเชียงม่วนใสสะอาด 2566″ และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)